Giới thiệu

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KHOA SƯ PHẠM

10/24/2018 4:10:14 PM

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KHOA SƯ PHẠM

 

TT

Họ và tên

Học phần

giảng dạy

1

ThS. Nguyễn Kế Tam

PPNCKH

PPDH Toán ở TH 1, 2, 3

Toán học 1, 2, 3, 4

PPDH Toán nâng cao

Thực hành giải toán ở TH

Bồi dưỡng HSG toán ở TH

2

ThS. Lương Thị Lan Huệ

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

 

3

ThS. Nguyễn Thị Anh Khuyên

4

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

5

ThS. Nguyễn Thị Hương Liên

6

ThS. GVC. Nguyễn Đình Lam

 

 

Tư t­ư­ởng Hồ Chí Minh

 

7

TS. GVC. Trần Đức Hiền

8

TS. Nguyễn Văn Duy

9

ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

10

ThS. Hoàng Thanh Tuấn

11

ThS. Nguyễn Hoàng Thủy

 

Pháp luật ĐC

12

ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

Tâm lý học ĐC

Phương pháp NCTE

Tâm lý học TE

13

ThS. Hoàng Thị Tường Vi

Giáo dục học Mầm non

Quản lý HCNN và QLN

Giao tiếp SP

14

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Giáo dục HVVH cho trẻ

Giáo dục học Mầm non

Tâm bệnh học TE lứa tuổi MN

15

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Giáo dục HVVH cho trẻ

Phương pháp NCTE

Giáo dục học ĐC

16

ThS. Nguyễn Thị Như Phượng

Tâm lý học TE

Tâm bệnh học TE lứa tuổi MN

17

TS. GVC. Mai Thị Liên Giang

Phương pháp NCKHGD

Mĩ học và GDTM cho trẻ

Tiếng Việt

18

ThS. Trần Thị Mỹ Hồng

Văn học trẻ em

Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em

PP cho trẻ làm quen văn học

19

ThS. Nguyễn Thị Quế Thanh

Văn học

20

TS. GVC. Nguyễn Thị Nga

PPNCKH

Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em

PP cho trẻ làm quen văn học

21

ThS. GVC. Trương Thị Thanh Thoài

 

Thơ, truyện trong chương trình Mầm non và đọc kể diễn cảm

PP cho trẻ làm quen văn học

Nghệ thuật chuyển thẻ TPVH sang kịch bản và TC cho trẻ đóng kịch

22

ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

Cơ sở văn hóa Việt Nam

23

TS. Đỗ Thùy Trang

Tiếng Việt

24

ThS. Huỳnh Ngọc Tâm

Sinh lý học trẻ em

Quản lý HCNN và QLN

Quản lý GDMN

25

ThS. Lê Thị Thu Phương

Sinh lý học trẻ em

26

TS. Phạm Xuân Hậu

 

Tin học

Tin học ứng dụng

Ứng dụng CNTT trong GDMN

 

27

ThS. Lê Minh Thắng

28

TS. Hoàng Văn Dũng

29

TS. Đậu Mạnh Hoàn

30

ThS. Nguyễn Lương Sáng

Nghệ thuật tạo hình

LL và PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ em

31

ThS. Nguyễn Đại Thăng

32

ThS. Trần Công Thoan

33

ThS. Nguyễn Chiêu Sinh

34

TS. Trương Thị Tư

 

Giáo dục dân số và môi trường

35

ThS. Cao Thị Thanh Thủy

36

NCS. Vương Kim Thành

37

ThS. Nguyễn Đình Khóa

Âm nhạc

 

38

ThS. Phạm Thị Diệu Vinh

Âm nhạc

Lý luận và PP tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ em

39

ThS. Trương Thị Hoa

Lý luận và PP tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ em

40

ThS. Trần Hồng Nga

Toán cơ sở

Lý luận và PP hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ em

41

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Múa và PP dạy múa

42

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Thể dục nhịp điệu cho trẻ MN

Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em

43

TS. GVC. Trần Thủy

 

 

Giáo dục thể chất

 

44

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

45

ThS. Nguyễn Xuân Hải

46

CN. Dương Công Vĩnh

 

Giáo dục quốc phòng

47

CN. Lê Thị Hiếu

48

ThS. Dương Thế Công

49

NCS. Phạm Thị Yến

Lý luận PP hướng dẫn trẻ khám phá MT xung quanh

PP chăm sóc và vệ sinh TE

Phát triển chương trình GDMN

Đánh giá trong GD mầm non

Chăm sóc SK cho trẻ mầm non

Vệ sinh dinh dưỡng trẻ em

Rèn luyện NVSP TX

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Tổ chức hoạt động vui chơi

50

ThS. Hoàng Thị Lê

Rèn luyện NVSP thường xuyên 2, 3

PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 1, 2

Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học

51

CN. Bùi Thị Mến

Tổ chức hoạt động Đội TNTP và sao Nhi đồng

Thực tế chuyên môn

52

CN. Nguyễn Thị Huệ

Thủ công, kỹ thuật và PPDH TC, KT ở Tiểu học

Làm đồ chơi

53

CN. Lê Thị Vân

Rèn luyện NVSP thường xuyên 1, 2, 3

Thực tế chuyên môn

54

ThS. Đoàn Kim Phúc

Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học

PPDH Tự nhiên và Xã hội ở TH 2

GD kỹ năng sống trong dạy học ở TH

55

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở TH

56

ThS. Nguyễn Thị Như Hương

Giáo dục hòa nhập

 

 

Các Tin đã đăng

  SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN KHOA SƯ PHẠM 10/5/2017 10:55:13 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình