Bản tin Khoa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Khoa SP Tiểu học – Mầm non

5/3/2013 10:42:10 AM
Thời gian: 16 tháng 5 năm 2013 Tại giảng đường B3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

        Số:KH/04-SPTH-MN              Quảng Bình, ngày 23  thán 04 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

(V/v Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Khoa SPTiểu học – Mầm non)

 

I. Mục đích, ý nghĩa

- Giúp giảngviên, sinh viên có cơ hội thể hiện những hoạt động sáng tạo trong những kĩ năngnghề nghiệp đã được rèn luyện trong quá trình học tập ở nhà trường.

- Hội thi sáng tạo kỹthuật nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của giảng viên vàsinh viên trong việc áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào học tập, sảnxuất và đời sống.

II. Nội dungvà lĩnh vực dự thi

- Đồ dùng phục vụ dạy và học, công nghệ giáo dục

- Đồ chơi phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh Tiểu học và Mầmnon

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, đờisống xã hội quốc phòng an ninh

- Các giải pháp khác có liên quan

III. Đối tượngdự thi

- Cán bộ, giảng viên

- Sinh viên (15 lớp)

IV. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 16 tháng 5 năm 2013

2. Địa điểm

- Tại giảng đường B3

E. Kinh phí

Theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

    NGƯỜI LẬP

 

Đã Ký


Hoàng Dương Hùng

 

Đã Ký 

 

Mai Thị Liên Giang

 

 Đã ký

 

Trương Thị Thu Hà

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình