Bản tin Khoa

Hình tượng người mẹ trong thơ ca

11/13/2012 8:27:10 AM

 

    


                      


                Chủ đề:  Hình tượng người mẹ Việt Nam trong thơ ca

             I. Mục đích

      - Thông qua CLB chuyên môn để tôn vinh người mẹ Việt Nam.

    - Giáo dục cho sinh viên truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Mẹ-Tổ quốc.

             II. Nội dung

                             

                    

                    - Hát, múa ca ngợi về Mẹ - Tổ quốc.

    - Đọc thơ, ngâm thơ ca ngợi về Mẹ - Tổ quốc

    - Các bài bình viết về Mẹ - Tổ quốc.

         

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình