Bản tin Khoa

GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

7/4/2017 8:52:07 AM
Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non có tiền thân là Khoa Tiểu học và Khoa Mầm non của Trường Trung cấp và Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình. Khoa được thành lập theo Quyết định số 1217/QĐ-ĐHQB, ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình
         
LOGO KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Khoa Sư phạm Tiểu học-Mầm non là một trong những đơn vị hành chính cơ sở của Trường Đại học Quảng Bình, có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học của Nhà trường. Hiện nay, Khoa có 17 cán bộ, giảng viên và nhân viên (trong đó có 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 06 cử nhân); có số lượng sinh viên chính quy và liên thông là 1.523 em.

II. ĐỊA CHỈ
 

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

Tầng 3, dãy các văn phòng khoa khối KHXH và NV, Trường Đại học Quảng Bình

01 Nguyễn Văn Linh , Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3819122

Email:suphamtieuhocmamnon@qbu.edu.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
          
 
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

          Khoa có 03 phòng thực hành (02 phòng múa, 1 phòng vệ sinh-dinh dưỡng)

  

  

          V. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

           1. Về công tác đào tạo

         Khoa thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo các yêu cầu về chương trình,bài giảng cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Thực hiện đúng quy định hướng dẫn sinh viên thực hiện công tác thực hành thực tập, khóa luận tốt nghiệp. Mặt khác, nhằm giúp sinh viên có hội giao lưu học tập, Khoa đã tổ chức các hoạt động bổ trợ đào tạo như: Biểu diễn văn nghệ chào tân sinh viên, giao lưu văn nghệ chào mừng ngày học sinh - sinh viên toàn quốc, tổ chức cho các lớp và BCS, BCH Đoàn các chi đoàn tọa đàm nhân ngày 20.10; 8.3; 20.11; ngoại khóa. Rút kinh nghiệm học tập trong đào tạo tín chỉ, giao lưu văn nghệ đón tân sinh viên, tổ chức dã ngoại cho cán bộ lớp, chi đoàn; tổ chức hội nghị rút nghiệm trong công tác quản lý lớp, chi đoàn; Tổ chức các ngoại khóa chuyên môn như “Hóa trang và thể hiện nhân vật trong truyện kể cho trẻ ở trường mầm non ” và Kỹ năng sư phạm của giáo viên Tiểu học, Kỹ năng sư phạm của sinh viên năm thứ ba... tổ chức ban liên lạc của sinh viên nội trú, ngoại trú, ban liên lạc của sinh viên tham gia hoạt gia hoạt động tình nguyện... Các hoạt động bổ trợ đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra chất lượng đào tạo cao.

      2. Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

  Từ khi thành lập, Khoa đã tổ chức 2 hội thảo cấp quốc gia và khu vực về nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức các hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trong từng năm học. Các đề tài của sinh viên có ứng dụng trong giáo dục Tiểu học và Mầm non. Một số giảng viên tham gia các hội nghị khoa học chuyên môn ở các trường, viện nghiên cứu. Một số giảng viên có tham gia chấm luận văn thạc sĩ, hướng dẫn viết chuyên đề cho NCS. Ngoài các nhiệm vụ như thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,chấm khóa luận, tham gia hội nghị, hội thảo, nhiều cán bộ giảng viên đã có các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.  Ngoài các hoạt động chuyên môn, Khoa đã tham gia tích cực các hoạt động phong trào khác của Nhà trường và đạt giải cao trong các đợt thi do Nhà trường tổ chức. 

 

 

                                                       KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình