Nghiên cứu khoa học

Danh sách đăng ký đề tài khoa học cấp Trường của sinh viên năm học 2013 - 2014

6/3/2016 3:23:11 PM
Đề tài cấp Trường

Mẫu2. Danh mục đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: Khoa SP Tiểu học – Mầm non                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỔNG HỢPĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNGCỦA SINH VIÊN

Năm học: 2013 - 2014

 

STT

Tên đề xuất đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

1

Ca dao, tục ngữ trong chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học từ góc nhìn thi pháp

Nguyễn  Thị Như Quỳnh

ĐHGD TH K52

Mai Thị Liên Giang

 

       Ngày  27tháng   9     năm 2013

                                                                                                        TRƯỞNG KHOA

                                                                                                               Đã ký

 

                                                                                                     TS. Mai Thị Liên Giang

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình