Nghiên cứu khoa học

Danh sách đăng ký đề tài khoa học cấp Khoa của sinh viên năm học 2013 - 2014

6/3/2016 3:22:51 PM
Đề tài cấp Khoa

Mẫu2. Danh mục đề xuất đề tài NCKH của sinh viên

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: Khoa SP Tiểu học – Mầm non                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỔNG HỢPĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP KHOACỦA SINH VIÊN

Năm học: 2013 - 2014

 

STT

Tên đề xuất đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giảng viên hướng dẫn

1

Đặc điểm nhân vật trẻ em trong các tác phẩm văn học ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Kim Tuyến

ĐHGD TH K52

Mai Thị Liên Giang

2

Những đặc sắc nghệ thuật thơ thiếu nhi Việt Nam sau năm 1975

Trương Thị Bé

ĐHGD TH K52

Trần Thị Mỹ Hồng

3

Đặc điểm nhân vật loài vật trong các tác phẩm văn học ở trường tiểu học

Phạm Thị Kim Thoa

ĐHGD TH K52

Trần Thị Mỹ Hồng

4

Thực trạng và một số biện pháp phát huy tích tích cực của trẻ mẫu giáo lớn trong hoạt động tạo hình

Nguyễn Thị Kiều Hương

ĐHGD MN A K53

Nguyễn Thị Huệ

5

Nghiên cứu một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với các sản phẩm nghệ thuật trang trí.

Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐHGD MN A K53

Nguyễn Thị Huệ

6

Một số biện pháp phát triển trí tuệ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.

Đàm Thị Thơm

ĐHGD MN B K53

Lê Thị Vân

7

Sử dụng trò chơi vận động – dân gian để phát triển kỷ năng vận động cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Nguyễn Thị Trang

ĐHGD MN B K53

Lê Thị Vân

8

Hình thành tính độc lập cho trẻ 24 – 36 tháng qua hoạt động với đồ vật

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Yến Nhi

ĐHGD MN B K54

Phạm Thị Yến

9

Một số biện pháp rèn luyện thói quen tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Võ Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hà Trang

Trương Minh Nguyệt

ĐHGD MN B K53

Phạm Thị Yến

10

Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mẫu giáo SOS -TP Đồng Hới Quảng Bình.

Lê Thị Hồng Nhung

ĐHGD MN B K53

Nguyễn Thị Xuân Hương

11

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non Hoa Hồng TP Đồng Hới Quảng Bình

Võ Thị Hải Yến

ĐHGD MN B K53

Nguyễn Thị Xuân Hương

12

Thực trạng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua các loại hình nghệ thuật ở trường Mầm non Yên Hóa- Minh Hóa – Quảng Bình.

Đinh Thị Thùy Dung

ĐHGD MN A K54

Nguyễn Thị Diễm Hằng

13

Tìm hiểu biểu hiện hành vi có văn hóa của trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Nam Lý – TP Đồng Hới - QB

Hoàng Thị Thu Huyền

ĐHGD MN A K54

Nguyễn Thị Diễm Hằng

14

Thực trạng giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi ở trường Mầm non Nam Lý- Thành phố Đồng Hới – Quảng Bình.

Nguyễn Thị Huyền Trang

ĐHGDMN C K54

Phùng Thị Huyền

15

Ảnh hưởng của trò chơi “Đóng vai theo chủ đề” đến sự hình thành phát triển phẩm chất đạo đức của trẻ mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non SOS TP Đồng Hới – Quảng Bình

Tưởng Thị Quỳnh

ĐHGDMN C K54

Phùng Thị Huyền

16

Xây dựng hệ thống trò chơi học tập phục vụ dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự Nhiên và Xã Hội lớp 1,2,3

Phạm Thị Nga

ĐHGD TH K53

Hoàng Thị Lê

17

Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn TN – XH

Trần Thị Phương Loan

ĐHGD TH K53

Hoàng Thị Lê

18

Một số kinh nghiệm sử dụng thiết bị dạy học để dạy môn TN - XH

Cao Thị Ngọc Hương

ĐHGD TH K53

Hoàng Thị Lê


        Ngày   27tháng   9   năm 2013

                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

                                                                                                          Đã ký

TS. Mai Thị Liên Giang


ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình