Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

6/3/2016 4:21:08 PM
Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non có 19 cán bộ giảng viên, nhân viên (trong đó có 01 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ, 07 Cử nhân).

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

                                                        

                          

                                                                                                         KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON

                               
       Các Tin đã đăng

  GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON 7/4/2017 8:52:07 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình