Ba công khai

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP

8/1/2019 2:04:14 PM
Năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 18

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học

2018-2019

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

 

Bộ môn: CƠ SỞ NGÀNH

1

Đại học

 Rèn luyện kĩ năng tự quản cho học sinh lớp 5 qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trương Quang Bình 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân 

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận, phân tích thực trạng  và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả   rèn luyện kỹ năng tự quản cho học sinh lớp 5 qua các hoạt động giáo dục NGLL ở trường Tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

Nguyễn Thị Phương

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Nguyễn Kế Tam

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình