Chương trình khung

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TIỂU HỌC

6/3/2016 3:12:12 PM
Liên thông từ trình độ Cao đẳng sư phạm (Chính quy)

                                 CHƯƠNG TRÌNHGIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:Giáo dục Tiểu học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

Loại hình đào tạo: Liên thông từ trình độ Cao đẳng sư phạm (Chính quy)

Nhấn vào đường link bên dưới để tải chi tiết:

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình