Bản tin Khoa

Thời khóa biểu K60, 61 dành cho LT và VB2

10/24/2019 8:34:17 AM
Có thay đổi

Phòng Đào tạo gửi các đơn vị lịch thực hiện từ 25/10/2019. Lưu ý, ngành Tiểu học, Mầm non, Ngôn ngữ Anh, các học phần bôi đỏ là lịch dành cho khóa 61 Liên thông, văn bằng 2 (đợt 1+2). Các đơn vị cập nhật, thông báo kịp thời cho giảng viên và sinh viên để thực hiện.

Trân trọng!
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình