Bản tin Khoa

TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ CHUYÊN MÔN

10/20/2017 7:30:07 AM
Chủ đề: Chương trình Giáo dục Mầm non và quá trình triển khai thực hiện ở Trường mầm non hiện nay

I. Mục đích

Thông qua CLB chuyên môn giúp sinh viên:

- Nắm được quá trình triển khai và thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non (Sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ở trường mầm non hiện nay.

- Nâng cao nhận thức, định hướng hoạt động nghề nghiệp

- Có ý thức học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập

- Rèn luyện một số kỹ năng và phát huy tính sáng tạo

- Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp

II. Nội dung

Tìm hiểu Chương trình Giáo dục mầm non (Sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT- BGD&ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và quá trình triển khai thực hiện ở trường mầm non hiện nay.

Một số hình ảnh:

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình