Bản tin Khoa

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 201502-16

6/3/2016 2:59:07 PM
Đăng ký trước ngày 30/10/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

KHOA SP TIỂU HỌC & MẦM NON                                              Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

Quảng Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2015.

 

THÔNGBÁO

Kế hoạch đăng kýlàm khóa luận tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Hệ chính quy nămhọc 2015 – 2016

 

Kính gửi: Các lớp đại học khóa 54, caođẳng khóa 55.

Thực hiện kếhoạch năm học 2015 – 2016, khoa SP Tiểu học & Mầm non thông báo kế hoạch đăng ký làm khóa luậntốt nghiệp đến các lớp ĐHGD Tiểu học K54, ĐHGD Mầm non K54, CĐGD Tiểu học K55,CĐGD Mầm non K55 như sau:

I. Điều kiện được đăng ký

1) Khóa luận tốtnghiệp là học phần có khối lượng tương đương với 8 tín chỉ cho trình độ đại học (4 năm) và 5 tín chỉcho trình độ cao đẳng (3 năm).

2) Điều kiện đểsinh viên được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp:

- Có điểm trungbình chung tích lũy đến thời điểm đăng ký làm khóa luận đạt từ 2.5 điểm trởlên; tích lũy đủ tối thiểu 85 tín chỉ đối với hệ cao đẳng, 115 tín chỉ đối vớihệ đại học.

- Tính đến thờiđiểm đăng ký làm khóaluận tốt nghiệp (cuối kỳ thứ 7 đối với đại học, cuối kỳ thứ 5 đối với caođẳng), sinh viên không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

3) Căn cứ vàođiểm tổng kết, mỗi lớp có không quá 20% sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệpvà xét theo điểm từ cao xuống thấp.

II. Hướng dẫn đăng ký

1. Các giảngviên chủ nhiệm hướng dẫn lớp rà soát điểm, lập danh sách sinh viên (dự kiến)đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp gửi bằng văn bản về Giáo vụ khoatrước ngày 30/10/2015. Biên bản họp lớp xét làm khóa luận phải có chữ ký củagiảng viên chủ nhiệm và lớp trưởng.

2. Gửi một bảnfile mềm vào địa chỉ email: tranhonga0209@gmail.com.

3. Đúng 16h30ngày 02/11/2015, các sinh viên có trong danh sách đăng ký tập trung tại phòngthực hành khoa để được hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo.

4. Mẫu danhsách:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SP TIỂU HỌC & MẦM NON                                               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           Quảng Bình, ngày        tháng        năm 2015

 

DANH SÁCH (DỰ KIẾN) SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀMKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2015 – 2016

    LỚP:

STT

Họ và tên  sinh viên

Dự kiến môn đăng ký làm khóa luận

Dự kiến

tên đề tài

Dự kiến

giảng viên hướng dẫn

Xác nhận của SV đăng ký

Xác nhận của GV hướng dẫn

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

5. Lưu ý: Do số lượng sinh viên của khoađông, các lớp chú ý lập dự kiến danh sách đúng thời gian, quá thời gian trênxem như lớp không đăng ký làm khóa luận.

Đề nghị các lớp trưởng triển khai thực hiện dưới sựchỉ đạo của giảng viên chủ nhiệm.

 

   TRƯỞNG KHOA                                                             GIÁO VỤ KHOA

 

  Mai Thị Liên Giang                                                                      Trần Hồng Nga

Nhấn vào đường link bên dưới để tải mẫu:

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình