Bản tin Khoa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHOA SƯ PHẠM

10/21/2019 11:08:42 AM

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành quyết định số 1786/QĐ-ĐHQB về việc thành lập Khoa Sư phạm trên cơ sở sáp nhập Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non và Khoa Âm nhạc - Mỹ Thuật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2019.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình