Bản tin Khoa

Ngoại khóa TBM Cơ Sở Ngành

1/2/2018 8:18:07 AM

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Vân - P. Trưởng Khoa, P. Trưởng BM CSN Phát biểu khai mạc Hội thi Nghiệp vụ sư phạm 2017

Toàn cảnh của Hội thi Nghiệp vụ sư phạm 2017

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình