Ba công khai

MỤC C – BIỂU MẪU 18: CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2018 -2019

10/30/2018 2:28:43 PM
KHÓA 59, 60 NGÀNH TIỂU HỌC (Hệ Liên thông)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K60 (Liên thông từ CĐ)

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Toán học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Tiếng Việt 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

3

Từ Hán - Việt và dạy từ Hán - Việt ở TH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

4

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

5

TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT ở TH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Văn học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Tiểu luận)

7

Thực hành giải Toán ở Tiểu học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

8

Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Bồi dưỡng HSG Toán ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Cơ sở Tự nhiên và xã hội 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

11

Giáo dục kỹ năng sống trong dạy học ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

13

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Tin học ứng dụng

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K 59 (Liên thông từ CĐ)

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT ở TH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

3

Dạy học tích hợp ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

4

Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TL)

5

Thực tập cuối khóa

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

Cơ sở thực tập

6

Phương pháp dạy học Toán nâng cao

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

4

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TL)

                                                                               Quảng Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      TRƯỞNG KHOA

 

       

 

   ThS. Trần Thị Mỹ Hồng                                         ThS. Nguyễn Kế Tam

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình