Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 47 - Năm học: 2013-201

7/7/2014 8:49:36 AM
Từ ngày 7/7 đến ngày 13/7

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

7/7

 

 

 

 

 

 

9h00

Chấm phúc khảo thi tuyển dụng viên chức

Theo QĐ

Phòng họp T3

TB CT

14h00

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

(đợt 2)

Thanh tra tỉnh, Thường trực HĐTS, PA83, Trưởng ban QLDAXD Trưởng, Phó các ban: Ban thư ký, ban CSVC-TC

Giảng đường A1, A2, C, nhà Hiệu bộ

Chủ tịch HĐTS

Ba

8/7

 

 

 

 

 

7h00

Họp Ban coi thi

Ban coi thi

Nhà A2, Giảng đường C

TB coi thi

8h00

 

Tập trung thí sinh thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014

(đợt 2)

Ban coi thi

Giảng đường A1, C

Chủ tịch HĐTS

 

 

 

 

 

9/7

6h00

 

Thi tuyển sinh môn thứ nhất

 

Ban coi thi

Giảng đường A1, C

TB coi thi

13h00

 

Thi tuyển sinh môn thứ hai

 

 

Ban coi thi

Giảng đường A1, C

TB coi thi

Năm

10/7

6h00

 

Thi tuyển sinh môn thứ ba

 

 

Ban coi thi

Giảng đường A1, C

TB coi thi

 

 

 

 

 

Sáu

11/7

7h00

 

Thi tuyển sinh môn năng khiếu, Khối M (cả ngày)

 

Ban coi thi, chấm thi

Giảng đường A1

TB coi thi

 

 

 

 

 

Bảy

12/7

7h00

 

Thi tuyển sinh môn năng khiếu, Khối M (cả ngày)

 

Ban coi thi, chấm thi

Giảng đường A1

TB coi thi

 

 

 

 

 

CN

13/7

7h00

 

Thi tuyển sinh môn năng khiếu, Khối M

 

 

Ban coi thi, chấm thi

Giảng đường A1

TB coi thi

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình