Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 46 - Năm học: 2013-2014

7/7/2014 8:46:13 AM
Từ ngày 30/6 đến ngày 6/7

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

30/6

5h30

Kiểm tra bắn đạn thật.

Xuất phát 5h30 tại trường

Theo kế hoạch

Thao trường Đồng Lỡ

BCHQS

8h00

Hội ý BGH

BGH, thư ký

Phòng HT

HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

 

Làm việc với bộ môn Văn về viêc thành lập tổ tiếng Việt

Trưởng, Phó Khoa KHXH, Bộ môn văn, Trưởng, Phó P TC - HC - TH 

Phòng họp tầng 3

TP TC-HC-TH

 

 

 

 

 

Ba

1/7

7h30

 

Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014

Theo Quyết định

Giảng đường B3

Chủ tịch HĐTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/7

8h00

 

Xét tốt nghiệp hệ liên thông khóa 54

Hội đồng tốt nghiệp

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐTN

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

3/7

8h00

 

Tập trung thí sinh thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014

Ban coi thi

Giảng đường A1, A2

Chủ tịch HĐTS

Sáu

4/7

6h00

Thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2014

Ban coi thi

Giảng đường A1, A2

Chủ tịch HĐTS

13h00

Thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2014

Ban coi thi

Giảng đường A1, A2

Chủ tịch HĐTS

Bảy

5/7

6h00

Thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2014

Ban coi thi

Giảng đường A1, A2

Chủ tịch HĐTS

 

 

 

 

 

CN

6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình