Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 43 - Năm học: 2013-2014

6/18/2014 10:15:26 AM
Từ ngày 9/6 đến ngày 15/6

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

9/6

 

 

 

 

 

 

8h30

 

Làm việc với Đại học Sakhon Nakhon (Thái Lan)

BGH, Trưởng, phó các đơn vị, phòng QLKH - HTQT

Phòng  họp tầng 4

Hiệu trưởng

13h30

 

Tập trung thí sinh thi tuyển viên chức, phổ biến quy chế, nhận giấy báo dự thi

Hội đồng tuyển dụng

Phòng họp tầng 4

Hội đồng tuyển dụng

Ba

10/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/6

7h30

 

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Năm

12/6

8h00

 

 

 

 

 

8h00

 

Làm việc với đoàn công tác Đại học Udon thani

Theo kế hoạch

Phòng họp tầng 4

Phó Hiệu trưởng

8h00

 

 

 

 

 

15h00

 

Semina ứng dụng phần mềm DSPACE xây dựng bộ sưu tập

Khách mời, viên chức Trung tâm, GV quan tâm

Phòng chuyên đề TTHL

Giám đốc TTHL

Sáu

13/6

8h00

 

 

 

 

 

9h00

Gặp mặt, trao giấy chứng nhận cho lưu học sinh Thái Lan

BGH, Phòng QLKH – HTQT, Phòng ĐBCLGD

Phòng họp tầng 3

Phó HT

14h00

 

Giao ban khối Văn hoá- Xã hội, Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

PBT Bùi Khắc Sơn

Trường TC Y Quảng Bình

Đảng uỷ Khối

Bảy

14/6

8h00

 

Thi Nghiệp vụ chuyên ngành giảng viên Giáo dục Thể chất

Tiểu ban Khảo sát

Phòng họp tầng 3

Trưởng Tiểu ban

14h00

 

 

 

 

 

CN

15/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình