Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 42 - Năm học: 2013-2014

6/2/2014 9:32:55 AM
Từ ngày 2/6 đến ngày 8/6

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

2/6

 

8h00

Hội ý BGH

BGH, thư ký

Phòng HT

HT

 

 

 

 

 

9h00

Làm việc với Đại học Nakhon Phanom

Theo kế hoạch  287 (23/5/2014)

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2

Theo quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

16h30

Tập văn nghệ tham dự Hội nghị tuyên dương thành tích năm 2014

Theo quyết định

Giảng đường B3

GV: Phạm Thị Diệu Vinh

Ba

3/6

10h30

 Họp Khoa

 CB,GV Khoa

 VPK

 Trưởng Khoa

14h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

BCH, Tổ trưởng CĐ

Phòng họp tầng 3

CTCĐ

4/6

7h30

 Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K52

 

 Quyết đinh

 Phòng Thực Hành

 Trưởng Khoa

14h00

 

 

 

 

 

16h30

Tập văn nghệ tham dự Hội nghị tuyên dương thành tích năm 2014

Theo quyết định

Giảng đường B3

GV: Phạm Thị Diệu Vinh

Năm

5/6

7h00

Lễ ra quân SV tình nguyện năm 2014 và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

BT Đoàn trường

8h00

 

Hội nghị công tác Trưởng bộ môn

BGH, Trưởng đơn vị, Trưởng

Bộ môn

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

14h00

Đánh giá kết quả các giải pháp, công trình dự thi “Sinh viên sáng tạo”

Theo thông báo

Theo thông báo

Hội sinh viên

Sáu

6/6

7h30

 

Đánh giá đề tài NCKH của sinh viên tiểu ban KHTN

Hội đồng đánh giá

Phòng HT TTHL

CTHĐ

7h30

 

Đánh giá đề tài NCKH của sinh viên tiểu ban KHXH

Hội đồng đánh giá

Phòng họp tầng 4

CTHĐ

14h00

 

Hội nghị NCKH của SV và tổng kết cuộc thi “Sinh viên sáng tạo”

Theo KH số 780 ngày19/5/2014

Giảng đường B3

PHT. TS. Lê Thị Hoài Thu

16h30

Tập văn nghệ tham dự Hội nghị tuyên dương thành tích năm 2014

Theo quyết định

Giảng đường B3

GV: Phạm Thị Diệu Vinh

Bảy

7 /6

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

CN

8/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình