Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 41 - Năm học: 2013-2014

5/23/2014 3:00:50 PM
Từ ngày 26/5 đến ngày 1/6

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

26/5

 

 

7h15

Hội ý BGH

BGH, thư ký

Phòng HT

HT

7h30

Khai giảng lớp LLCT bồi dưỡng kết nạp Đảng, khoá XIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, học viên

(học viên có mặt lúc 7h00)

Giảng đường B3

Đảng uỷ khối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

27/5

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

28/5

7h30

 

 

 

 

8h00

Gặp mặt thí sinh tuyển dụng. Phổ biến nội dung thi

Hội đồng tuyển dụng, trưởng tiểu ban các ngành tuyển

Phòng họp tầng 4

Thư ký Hội đồng tuyển dụng

14h00

Làm việc với đoàn công tác Bộ GD và ĐT về việc hợp tác với Lào

Theo kế hoạch

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Năm

29/5

8h00

 

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Khoa SPTHMN và các bộ môn

Theo hướng dẫn 696/HD-ĐHQB ngày 26/4/2014

Phòng họp tầng 3

Trưởng Khoa

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

Họp giao ban trưởng đơn vị hàng tháng

Theo quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

30/5

 

 

 

 

 

15h00

 

Bế giảng lớp LLCT bồi dưỡng kết nạp Đảng, khoá XIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, học viên

 

Giảng đường B3

Đảng uỷ khối

Bảy

31 /5

8h00

 

Khai giảng lớp nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên

Theo kế hoạch

Giảng đường B3

Ban TC

 

 

 

 

 

CN

1/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình