Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 35 - Năm học: 2013-2014

4/11/2014 5:00:30 PM
Từ ngày 14/4 đến ngày 24/4

THỨ NGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CH TRÌ

HAI

14/4

7h00

Hc chính trị

Giang

Trường Chính trị

 

 

GV chú ý nhắc sinh viên hoàn chỉnh đề tài NCKH chuẩn bị tổ chức hội nghị

 

 

 

14h00

Hội ý chi ủy, tổ trưởng chuyên môn, Bí thư liên chi

chi ủy, tổ trưởng chuyên môn, Bí thư liên chi

VP Khoa

BTCB

BA

15/4

7h00

Hc chính trị

Giang

Trường Chính trị

 

16h30

Đội Văn nghệ trường tập luyện

Đội Văn nghệ (Yến, sinh viên)

  Nhà A3

Đội trưởng VN

16/4

7h00

Hc chính trị

Giang

Trường Chính trị

 

14h

 Khoa kiểm tra Hồ sơ chuyên môn

Toàn thể CBGV

VP Khoa

TK, tổ trưởng CM

NĂM

17/4

7h00

Hc chính trị

Giang

Trường Chính trị

 

17/4

14h00

Họp BCH Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

19h00

Hội diễn VN “Tự hào tiếng hát quê hương”

Theo Kế hoạch (Yến, sinh viên)

Sân vận động tỉnh Quảng Bình

Bí thư Đoàn trường

16h30

Đội Văn nghệ trường tập luyện

Đội Văn nghệ

  Nhà A3

Đội trưởng VN

SÁU

     18/4

 

 

 

 

 

8h30

Ráp nhạc và chạy chương trình VN của các đơn vị

Đội văn nghệ các đơn vị

Nhà A3

ThS. Diệu Vinh

 

 

 

 

 

19h00

Hội diễn văn nghệ Khối thi đua Văn hóa - Xã hội

CC, VC các đơn vị; cán bộ GV ĐH Quảng Bình

Giảng đường A3

Trưởng khối thi đua VH-XH

BY

19/4

7h00

 Giải bóng chuyền Nam hs , sv tỉnh QB lần thứ I, năm 2014.

 Theo Kế hoạch

 Trường THPT     Chuyên QB

 Bí thư Đoàn trường

14h00

 

 

 

 

CN

20/4

7h00

 Giải bóng chuyền Nam hs , sv tỉnh QB lần thứ I, năm 2014.

 Theo Kế hoạch

 Trường THPT     Chuyên QB

 Bí thư Đoàn trường

8h00

Tổng duyệt Khối Tri thức diễu hành 

 Theo quyết định

 Nhà A3

 Đ/c Diễn, Thành, Công.

8h00

Luyện tập sinh viên cầm bảng tên, dãi lụa 

 Theo quyết định

 Nhà A3

Đ/c Văn, Tuyết, Tuyến

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình