Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 33 - Năm học: 2013-2014

3/30/2014 7:00:18 PM
Từ ngày 31/3/2014 đến 6/4/2014

TH

NGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CH TRÌ

HAI

31/3

 

 

 

 

 

14h00

Hi tho “Nâng cao cht lưng ging dy”

Toàn th  ging viên khoa SP TH-MN, khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 3

Trưng Khoa Sp TH-MN

BA

1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2/4

8h00

Hp trin khai quy chế qun lý ngưi nưc ngoài hc tp ti Vit Nam

Ban Giám hiu, trưng hoc phó các đơn v, giáo v khoa, cán b ph trách sinh viên Lào ca CTSV, QLKH-HTQT

Phòng hp tng 4

Hiu trưng

14h00

Hp xét hc bng Hi tri Mahasarakham, hc bng Hessen-Đc

Ban Giám hiu; trưng các phòng: ĐT, QLKH-HTQT,ĐBCLGD, CTSV; trưng các khoa; Ch tch Hi sinh viên

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

NĂM

3/4

9h

Họp chi bộ

Đảng viên chi bộ

 

 

10h

Họp khoa tháng 4, góp ý Quy chế hoạt động chuyên môn

CB, GV Khoa

 

 

SÁU

     4/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

BY

5/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

6/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình