Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 32 - Năm học: 2013-2014

3/23/2014 7:11:56 PM
Từ ngày 24/3/2014 đến 29/3/2014

THNGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐỊA ĐIM

CHTRÌ

HAI

24/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h00

Hp đội Văn nghệ tham gia Hi din

Theo quyết định

Ging đường A3

Đội trưởng đội Văn nghệ

BA

25/3

 

 

 

 

 

19h00

Lmittinh knim 83 năm ngày thành lp Đoàn Thanh niên Cng sn HChí Minh và Hi thi văn nghệ “Thào tiếng hát quê hương

Theo kế hoch

Ging đường A3

Bí thư Đoàn trường

TƯ

26/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Hp Ban chp hành Đảng btrường

Đảng y viên

  Phòng hp       tng 3

Bí thư Đảng ủy

NĂM

27/3

8h00

Xét buc thôi hc, cnh báo hc v

BGH, trưởng các khoa, TP:Đào to, ĐBCL.

Phòng hp tng 3

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

28/3

7h30

Hp Hi đồng cơ sphiên tán thành xét danh hiu Nhà giáo Ưu tú ln th13 năm 2014

Theo quyết định

  Phòng hp tng 3

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Tho lun thông qua Quy chế xếp loi viên chc hàng tháng

Ban giám hiu, trưởng đơn v, Chtich Công đoàn

Phòng hp tng 3

Hiệu trưởng

8h30

Hp giao ban trưởng đơn vhàng tháng

Theo quy định

Phòng hp tng 3

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình