Bản tin Khoa

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên

5/11/2012 10:45:19 AM
Thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Thực hiện quy định làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng đối với đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 1158/QĐ-ĐHQB-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình