Bản tin Khoa

Họp các Bí thư, Lớp trưởng trước khi nghỉ tết

1/18/2014 8:07:49 AM
Thời gian 16h30 ngày 20/1/2014 Địa điểm: Phòng thực hành B1. Thành phần: Trưởng Khoa, Giáo vụ, Bí thư LCĐ, Chủ tịch liên chi hội, Bí thư, lớp trưởng các lớp

THÔNG BÁO

Họp các Bí thư, Lớp trưởng trước khi nghỉ tết

Thời gian 16h30 ngày 20/1/2014

Địa điểm: Phòng thực hành B1.

Thành phần: Trưởng Khoa, Giáo vụ, Bí thư LCĐ, Chủ tịch liênchi hội, Bí thư, lớp trưởng các lớp

 

                                                                                      TRƯỞNGKHOA

                                                                                                   Đãký

 

                                                                                        MaiThị Liên Giang

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình