Ba công khai

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018

5/14/2018 3:01:37 PM
Ngành: GIÁO DỤC MẦM NON

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON

 

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018

Ngành: GIÁO DỤC MẦM NON

 

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

Chính quy

I

Điều kiện đăng kí tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo tổ hợp M00

- Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Bình.

- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, sau đó Nhà trường xây dựng phương án xét tuyển.

- Riêng môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

a. Về kiến thức

- Sau khi học xong chương trình đào tạo, người học nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn công tác những kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư  tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng, Quản lí hành chính Nhà nước và Quản lí giáo dục

- Có kiến thức khoa học cơ bản; Nắm vững hệ thống tri thức về các đặc điểm và quy luật phát triển tâm – sinh lý và giáo dục trẻ Mầm non

-Hiểu nội dung chương trình giáo dục Mầm non trong hệ thống giáo dục, nắm được mục tiêu và nhiệm vụ cũng như phương pháp giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ

-Nắm được kiến thức cơ bản về chăm sóc và giáo dục trẻ Mầm non như: kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lí ban đầu các bệnh, tai nạn cho trẻ Mầm non

-Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm để vận dụng trong chăm sóc và giáo dục trẻ

b. Về kỹ năng      

+ Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản; Biết cách xây dựng kế hoạch; Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt đúng chuẩn; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục Mầm non; Sử dụng các phương tiện dạy học; Giao tiếp đảm bảo tính Sư phạm mẫu mực.

+ Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng phát hiện vấn đề và biết xử lý tốt các tình huống nảy sinh trong quá trình giảng dạy và làm việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và điều hành nhóm.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và biết xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

c. Về thái độ

- Có ý thức và trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc

-Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ Tổ quốc; Biết đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân

-Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, tự trọng nghề nghiệp cao và tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, xử lý tốt các tình huống sư phạm.Yêu nghề, tận tụy vì nghề và thế hệ trẻ; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ

- Có ý thức bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn

-Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có tác phong khoa học, luôn tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại.

Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

Công nghệ thông tin: Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên  hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp. 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn Tỉnh cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại cơ sở. Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường thực tiễn.

Tư vấn học tập thông qua đội ngũ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường.

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh nghiệp; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Tỉnh

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục chính trị được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 2016.

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục Mầm non và các chương trình đào tạo sau đại học về các chuyên ngành Mầm non.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các Cử nhân của ngànhgiáo dục Mầm non có thể.

1.Làm giảng viên để giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên Mầm non và giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

2.Cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục Mầm non.

 3.Chuyên viên phụ trách ngành Mầm non ở các Phòng, Sở giáo dục cũng như các tổchức với đối tượng hoạt động là giáo dục Mầm non (tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục Mầm non và một số lĩnh vực khác).

 4.Cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục Mầm non ở các trung tâm nghiên cứu.

 5.Cơ hội học thêm bằng hai một số chuyên ngành gần.

 

  

                                                Quảng Bình, ngày 6 tháng 4 năm 2018

       
 

                       TRƯỞNG KHOA                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)                                                                                                                         (Đã ký)

                     ThS. Nguyễn Kế Tam                                                                              PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình