Nghiên cứu khoa học

Các biểu mẫu quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 2013

6/3/2016 3:22:25 PM
10 mẫu

TRƯỜNGĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                     

 


Các biểu mẫuquản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 1

Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 2

Tổng hợp đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 3

Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 4

Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài

Mẫu 5

Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 6

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mẫu 7

Đơn xin tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường

Mẫu 8

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

Mẫu 9

Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 10

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

 

 

 Nhấn vào đường link bên dưới để tải:

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình