Ba công khai

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

10/29/2018 9:22:55 AM
KHÓA 60 NGÀNH MẦM NON

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC

ĐHGD MẦM NON K60 HỆ CHÍNH QUY

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

HỌC KỲ I (25)

 1.  

Âm nhạc 1

Trương Thị Hoa

- Nhạc lý cơ bản: Các khái niệm về cao độ, trường độ trong âm nhạc; các khái niệm cung, quãng, điệu thức và hợp âm của âm nhạc

- Xướng âm các bài hát trong chương trình từ không dấu hóa đến một dấu hóa với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 3/8   

- Học hát: Luyện thanh phát triển hơi thở, mở rộng âm vực giọng hát; luyện tập cách thể hiện bài hát trong chương trình đúng với yêu cầu nội dung nghệ thuật.

- Học Đàn Organ: Luyện ngón tay trái và tay phải trên đàn organ ở giọng không hóa biểu, thực hành ứng dụng các bài hát trong chương trình.

18/9 -28/1/2019 

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Trần Hương Giang

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Việt

Đặng Lê Thủy tiên

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Nghệ thuật tạo hình

Nguyễn Chiêu Sinh

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình: Khái quát về nghệ thuật tạo hình, loại hình, chất liệu, luật xa gần và giải phẫu tạo hình; Lý thuyết và thực hành vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, nặn đất và một số kỹ thuật tạo hình khác. Tìm hiểu một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình hiện đại và tranh dân gian Việt Nam.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tin học

Phạm Xuân Hậu

Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học văn phòng.

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng tính điện tử,...

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Pháp luật đại cương

Nguyễn Hoàng Thủy

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Thị Như Phượng

Nội dung học phần: Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luậtvà các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 1

Nguyễn Xuân Hải

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Writing

Phạm Thị Hà

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Speaking

Lê Thị Hằng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Reading

Nguyễn Đình Hùng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Listening

Trần Thị Phương Tú

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

HỌC KỲ II (25)

 1.  

Sinh lý học trẻ em

Huỳnh Ngọc Tâm

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Nguyễn Thị Hương Liên

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài An

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về văn hoá học và văn hoá Việt Nam: Khái niệm về văn hoá Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam; các thành tố văn hoá Việt Nam gồm văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức đời sống, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Giáo dục học đại cương

Phùng Thị Huyền

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản, đại cương về giáo dục học: Đối tượng, nhiệm vụ, phư­ơng pháp nghiên cứu và các phạm trù cơ bản của giáo dục học; Vai trò của giáo dục và các yếu tố khác đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân và người giáo viên mầm non

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tâm lý học trẻ em 1

Nguyễn Thị Thùy Vân

Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận chung về tâm lí học trẻ em và những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến 3 tuổi.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tâm lý học trẻ em 2

Nguyễn Thị Như Phượng

Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo (3- 6 tuổi).

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

LL và PP GDTC cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Tuyến

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo dục thể chất ở trường mầm non.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 2

Nguyễn Thế Thành

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Writing

Hoàng Hoa Ngọc Lan

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Listening

Hoàng Ngọc Anh

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Speaking

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Reading

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Hoàng Thị Tường Vi

TRƯỞNG KHOA

 

 

Nguyễn Kế Tam


 

 

 

 

 

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC

CĐGD MẦM NON K60 HỆ CHÍNH QUY

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Trần Hương Giang

Nội dung học phần: Được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Nghệ thuật tạo hình

Nguyễn Chiêu Sinh

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình: Khái quát về nghệ thuật tạo hình, loại hình, chất liệu, luật xa gần và giải phẫu tạo hình; Lý thuyết và thực hành vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, nặn đất và một số kỹ thuật tạo hình khác. Tìm hiểu một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình hiện đại và tranh dân gian Việt Nam.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tin học

Phạm Xuân Hậu

Trang  bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học văn phòng.

Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng tính điện tử,...

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Pháp luật đại cương

Dương Thị Hồng Thuận

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 1

Nguyễn Xuân Hải

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Writing

Phạm Thị Hà

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Speaking

Lê Thị Hằng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Reading

Nguyễn Đình Hùng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.1 Listening

Trần Thị Phương Tú

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Sinh lý học trẻ em

Huỳnh Ngọc Tâm

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Nguyễn Thị Hương Liên

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

LL và PP GDTC cho trẻ mầm non

Nguyễn Thị Tuyến

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo dục thể chất ở trường mầm non.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 2

Nguyễn Thế Thành

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Writing

Hoàng Hoa Ngọc Lan

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Listening

Hoàng Ngọc Anh

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Speaking

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 1.  

Tiếng Anh B1.2 Reading

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

Hoàng Thị Tường Vi

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Nguyễn Kế Tam


 

 

 

 

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC

ĐHGD MẦM NON K60 HỆ LIÊN THÔNG TỪ CĐ

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Tiếng Việt

Đặng Lê Thủy Tiên

Nội dung môn học bao gồm: Các kiến thức đại cương về Ngôn ngữ học và Tiếng Việt, Ngữ âm TV, Từ vựng TV, Ngữ pháp, Văn bản, Phong cách học TV... trang bị cho sinh viên công cụ để dạy đúng nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở trường Mầm non.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

2

Tin học ứng dụng

Lê Minh Thắng

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

3

Ứng dụng CNTT trong GDMN

Phạm Xuân Hậu

Bao gồm các kiến thức cơ bản về ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các kiến thức về phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint để thiết kế bài giảng trong giáo dục mầm non, sử dụng thành thạo và có hiệu quả Internet, thư điện tử phục vụ dạy học hoặc một số phần mềm ứng dụng trong giáo dục (ví dụ như Violet, Kidsmart, Nutrikids, Happykid... ).

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

4

Âm nhạc

Nguyễn Đình Khóa

- Nhạc lý cơ bản: Các khái niệm về cao độ, trường độ trong âm nhạc; các khái niệm cung, quãng, điệu thức và hợp âm của âm nhạc

- Xướng âm các bài hát trong chương trình từ không dấu hóa đến một dấu hóa với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 3/8        

- Học hát: Luyện thanh phát triển hơi thở, mở rộng âm vực giọng hát; luyện tập cách thể hiện bài hát trong chương trình đúng với yêu cầu nội dung nghệ thuật.

 

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

5

Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Phạm Thị Yến

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

6

Thể dục nhịp điệu dành cho trẻ Mầm non

Nguyễn Thị Tuyến

Nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về thể dục nhịp điệu. Hình thành những kỹ thuật động tác, kỹ năng vận động với nhạc đệm, kỹ năng tổ chức thể dục nhịp điệu và aerobic cho trẻ lứa tuổi mầm non. Nguyên tắc biên soạn và phương pháp giáo dục thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non; các động tác cơ bản và bài liên hoàn thể dục nhịp điệu.

18/9 -28/1/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

7

Lý luận và PP Tổ chức hoạt động Âm nhạc

Trần Thị Phương Dung

Nội dung học phần:

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của Âm nhạc đối với trẻ thơ; Đặc điểm khả năng cảm thụ Âm nhạc của trẻ thơ; Vị trí của các hoạt động âm nhạc trong chương trình GDMN.

- Các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ: hoạt động ca hát cho trẻ, vận động theo nhạc, hoạt động nghe nhạc, các hoạt động trò chơi âm nhạc cho trẻ.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

8

Lý luận và PP hướng dãn cho trẻ KPMTXQ

Phạm Thị Yến

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn học. Từ đó, xác định mục đích, nhiệm vụ, đặc điểm nhận thức, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và các phương tiện cho trẻ khám phá môi trường xung quanh cũng như lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả tổ chức quá trình này cho trẻ Mầm non.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

9

LL và PP giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non

Trần Thủy

Học phần này trang bị cho sinh viên:Những vấn đề cơ bản về giáo dục thể chất; cơ sở lí luận của nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ; cơ sở lí luận của phương pháp giáo dục thể chất; tổ chức giáo dục thể chất ở trường mầm non.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

10

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 

 Nguyễn Thị Diễm Hằng

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những biện pháp chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp.

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

11

Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi Mầm non 

 Nguyễn Thị Diễm Hằng 

 Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

12

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

Nguyễn Thị Thùy Vân

Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về cơ sở phương pháp luận nghiên cứu trẻ em, một số phương pháp nghiên cứu cụ thể về tâm lý trẻ em, các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu

29/1-20/6/2019

Kiểm tra thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp hoặc thi Viết)

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

Hoàng Thị Tường Vi

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Nguyễn Kế Tam

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình