Bản tin Khoa

 
 • KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021   

  KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

  Thực hiện Kế hoạch số 1168/KH-ĐHQB ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng Kế hoạch năm học 2020 - 2021, chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020 Khoa Sư phạm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021.

  23/09/2020 08:19

 • Đại hội chi bộ khoa nhiệm kỳ 2017-2020   

  Đại hội chi bộ khoa nhiệm kỳ 2017-2020

  Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội Đảng, Chi bộ Khoa SP Tiểu học - Mầm non đã xây dựng kế hoạch và chương trình đại hội. Cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự trình Đảng uỷ cấp trên phê duyệt.

  04/07/2017 08:55

 • Đại hội đại biểu LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019   

  Đại hội đại biểu LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019

  Đại hội LCĐ nhiệm kỳ 2017-2019, với tinh thần đổi mới, thể hiện tính tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 9 đ/c, có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín để tiếp tục lãnh đạo điều hành hoạt động của LCĐ trong thời gian tới, đảm bảo đúng yêu cầu cơ cấu theo sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ và Đoàn cấp trên

  04/07/2017 08:54

 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I 2011-2012   

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I 2011-2012

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ Học kỳ I, Năm học: 2011 – 2012 Thực hiện kế hoạch đào tạo, khoa SP Tiểu học – Mầm non tổ chức kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2011 – 2012 dành cho các lớp chính quy khóa 50, 51, 52, 53

  16/04/2013 08:11

 • Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông   

  Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông

  Nhằm hỗ trợ khiến khích các sinh viên đại học và cao học viết chuyên đề nghiên cúư về chủ đề Biển Đông.Học viện ngoại giao triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông

  16/04/2013 08:10

 • KẾ HOẠCH Về việc tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên   

  KẾ HOẠCH Về việc tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên

  Thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Thực hiện quy định làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng đối với đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 1158/QĐ-ĐHQB-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

  11/05/2012 10:45

 • KẾ HOẠCH   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 và quy định về nghiên cứu khoa học, Liên chi Đoàn và Khoa SP Tiểu học - Mầm non tổ chức hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2011 – 2012

  11/05/2012 10:43

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình